კურსის ყიდვა

კურსის ყიდვა - ლანდშაფტის მართვა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებისთვის
კურსის ღირებულება - 1000 Gel