მწვანე შენობები – პროფესიული მომზადების კურსი

მწვანე შენობები – პროფესიული მომზადების კურსი

მწვანე შენობები – პროფესიული მომზადების კურსი

კურსის მიზანი

 • მდგრადი აზროვნება და ადაპტაციის ტრანსფორმაციის დაგეგმვა
 • შენობის დიზაინი, დაგეგმვა და რეკონსტრუქცია
 • მასალებისა და წყაროების შერჩევა და შეფასება
 • მასალებისა და ენერგიის ეფექტური გამოყენება
 • მწვანე სახურავების საფუძვლიანი შესწავლა

ტრენინგის სამიზნე სეგმენტი

B2B

 • არქიტექტურული კომპანიები
 • დეველოპერული კომპანიები

B2C

  • არქიტექტორები/არქიტექტურის სტუდენტები

ტრენინგის ტიპი

 • თეორიული სწავლება
 • პრაქტიკული დავალებების შესრულება

კურსის ხანგრძლივობა და ფასი

 • 4 თვე; კვირაში 2-ჯერ (3 საათი)
 • ფასი-2000 ლარი
 • მონაწილეთა რაოდენობა – 20 ადამიანი