მებაღეობის პროფესიული კურსი

მებაღეობის პროფესიული კურსი

მებაღეობის პროფესიული კურსი

კურსის მიზანი

 • ბენეფიციარმა ისწავლოს მცენარეების მოვლის პრინციპები 
 • შეძლოს მცენარეების სწორად მორწყვა, გასხვლა, დარგვა მოვლა. 
 • შეძლოს მცენარეების ტიპების გარჩევა და თითოეულ მათგანთან შეარჩიოს სპეციფიკური მოვლის გზები

ტრენინგის სამიზნე სეგმენტი

 • სოციალურად დაუცველი ადამიანები
 • ასაკი 18-40 წლამდე
 • საცხოვრებელი ადგილი - თბილისი

ტრენინგის ტიპი

 • თეორიული სწავლება - 30%
 • პრაქტიკული სწავლება საველე პირობებში ეკოსერვისის და ბოტანიკური ბაღების ბაზაზე -70%

კურსის ხანგრძლივობა და ფასი

 • 2 თვე; კვირაში 4-ჯერ (4 საათი)
 • ფასი-800 ლარი
 • მონაწილეთა რაოდენობა – 25 ადამიანი