ლანდშაფტის მართვა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებისთვის

ლანდშაფტის მართვა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებისთვის

ლანდშაფტის მართვა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებისთვის

კურსის მიზანი

 • ბენეფიციარს უნდა შეეძლოს სწორი სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
 • შეძლოს შემოსული შეთავაზებების ხარისხის შეფასება
 • შეძლოს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის შეფასება პროექტის ჩაბარებისას
 • ლანდშაფტის მართვის ზოგადი პრინციპების გააზრება

ტრენინგის სამიზნე სეგმენტი

 • მერიის თანამშრომლები
 • მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლები

ტრენინგის ტიპი

 • თეორიული სწავლება
 • პრაქტიკული დავალებების შესრულება

კურსის ხანგრძლივობა და ფასი

 • 2  თვე; კვირაში 2-ჯერ (3 საათი)
 • ფასი-1000 ლარი
 • მონაწილეთა რაოდენობა – 20 ადამიანი