ლანდშაფტის დიზაინის კურსი

ლანდშაფტის დიზაინის კურსი

ლანდშაფტის დიზაინის კურსი

კურსის მიზანი

  • კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს სრულფასოვანი ლანდშაფტის დიზაინის შემუშავება
  • იცოდეს სწორი დეკორაციისა და მცენარეების შერჩევა მიწის სახეობების მიხედვით
  • შეძლოს სანტექნიკის და ელვისებური დაპროექტება

ტრენინგის სამიზნე სეგმენტი

  • არქიტექტორები

ტრენინგის ტიპი

  • თეორიული სწავლება
  • პრაქტიკული დავალებების შესრულება

კურსის ხანგრძლივობა და ფასი

  • 4 თვე; კვირაში 2-ჯერ (3 საათი)
  • ფასი-2000 ლარი
  • მონაწილეთა რაოდენობა – 10 ადამიანი